Sản phẩm
http://giavujsc.com/upload/files/nhua%20ps.jpg

Nhựa PS

Xuất xứ :

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua%20pu.jpg

Nhựa PU

Xuất xứ :

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua%20pet.jpg

Nhựa PET

Xuất xứ :

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua%20pp.JPG

Nhựa PP

Xuất xứ :

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua-pvc.jpg

Nhựa PVC

Xuất xứ :

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua%20pc.jpg

Nhựa PC

Xuất xứ :Hàn Quốc

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua-peek-1.jpg

Nhựa PEEK

Xuất xứ :Hàn quốc, Đức

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua%20ptfe.jpg

NhựaTEFLON (PTFE)

Xuất xứ :Hàn Quốc

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/Nhua%20TEFLON%20thanh%20tron.jpg

Nhựa TEFLON thanh tròn

Xuất xứ :Hàn Quốc

Chi tiết

http://giavujsc.com/upload/files/nhua-mc%20nylon%20dang%20tam.jpg

Nhựa MC Nylon dạng tấm

Xuất xứ :Hàn Quốc

Chi tiết

Support 24/7